Životnost Li-Ion akumulátorů a jak o ně pečovat

Přestože akumulátor obsahuje a chrání jej BMS (Battery Management System) proti přebíjení nebo vybití pod přípustnou hranici, při nesprávném použití sebelepší elektronika nedokáže akumulátor ochránit.

Nejdříve se pojďme podívat na několik jejich výhod a v krátkosti si něco vypsat o těchto bateriích obecně.

Výhodou Li-Ion akumulátorů je především vyšší hustota energie, síla a nižší hmotnost. To znamená, že s touto technologií je možné vyrobit malý, lehký akumulátor s relativně vysokou kapacitou v porovnání se staršími typy baterií. Dramaticky se přitom zlepšila i odolnost proti přebití a zvýšila celková životnost akumulátoru.

Podobně jako u starších technologií, výstupní napětí a kapacitu akumulátoru určuje počet a typ článků. Samotná kapacita udává, kolik energie je možné uložit.

Nejznámější výhodou těchto akumulátoru je jistě skutečnost, že nemá tzv. paměťový efekt. Není proto třeba akumulátor plně vybíjet před dalším nabitím, tak jako tomu bylo doporučováno dříve, např. u některých starších baterií v laptopu či mobilním telefonu.

Akumulátory z naší výroby jsou jen částečně nabité, doporučujeme před jejich prvním použitím je nabít na zcela plnou kapacitu. Je to z důvodu, že kapacita baterií v prvních cyklech postupně drobně roste. V prvních několika cyklech rovněž doporučujeme vyhnout se prudkému vybíjení až na minimální kapacitu a stejně tak nedoporučujeme rychlonabíjení (více jak 5A). Po několika málo takových cyklech nabíjení/vybíjení však již nic nebrání akumulátory používat v plném rozsahu prvotního cyklu dle specifikace výrobce pro daný typ baterie. Běžné nabíjení je možné provádět kdykoliv. Opakované krátké nabíjecí cykly životnost baterie nikterak výrazně nemění (v rámci +/- 5%). Samozřejmostí je k nabíjení akumulátoru používat výhradně určenou nabíječku. Použití nabíječky pro jiné typy akumulátorů (jako jsou olověné, apod.) je nepřípustné a znamenalo by to zničení akumulátoru, na které se nevztahuje záruka.

Samovybíjení je běžné u všech typů akumulátorů. To je důvodem, že nelze uložit do akumulátoru energii pro neomezenou dobu. U Li-Ion akumulátorů je samovybíjení avšak opravdu nízké a je udáváno dokonce i pod 5%, takže akumulátor vydrží nabitý skutečně dlouho.

Jak tedy dosáhnout co nejdelší životnosti akumulátoru?

Životnost Li-Ion akumulátoru se odhaduje na cca 5 let. Z praxe víme, že životnost akumulátoru nejvíce ovlivní právě uživatel. Přese všechny výhody výše vypsané jsou lithiové akumulátory stále relativně drahé, i přes značné snížení ceny v posledních letech, a zároveň citlivé na zacházení. Pokud tedy nehodláme inevstovat zbytečně do nákupu nového akumulátoru, je nutné dodržovat několik zásad.

V době dlouhého nepoužívání, udržovat akumulátor alespoň částečně nabitý

Akumulátor by se správně neměl uskladňovat vybitý, ale ani plně nabitý. Pokud chceme akumulátor od elektrokola nebo od sekačky uskladnit například mimo sezónu, ideálně by měl být nabitý na 60 – 70% své kapacity. Podobně je tak vhodné baterii uskladňovat za předpokladu, že jej nebudeme delší dobu používat a nabíjet jej na plnou kapacitu až před započetím práce na zahradě nebo, v případě elektrokola, první vyjížďce na jaře. Tímto postupem můžete životnost baterie až ztrojnásobit.

Udržovat akumulátor v suchém a stabilním prostředí bez výrazných teplotních extrémů

Bateriím škodí jak příliš vysoké teploty, tak špatně snáší i mráz. Ideální teplota se pohybuje kolem 15-17 °C.

Vyvarovat se zkratování nebo přepólování akumulátoru

Správnost připojení je vždy nutno kontrolovat, např. v přiložené dokumentaci nabíječky, přestože moderní nabíječky bývají vybaveny ochranou proti přepólování.

Nepřekračovat maximální povolený vybíjecí proud

Stejnosměrný proud dodávaný akumulátorem při vybíjení do vnější zátěže je tzv. vybíjecí proud. O jeho povaze, měření a vyjadřování platí totéž, co o nabijejícím proudu. Vybíjející proud stanovený výrobcem nesmí být v žádném případě překročen, jinak může nastat poškození akumulátoru (spálení pojistky).

Jelikož jsme však výrobcem akumulátorů především pro elektrokola, podívejme se na stránku věci především z tohoto hlediska.

Z praktického pohledu po nákupu, před první jízdou, postačí kapacitu akumulátoru zkontrolovat. Pokud má dostatečnou kapacitu pro jízdu, na kterou se chystáte, můžete rovnou vyrazit. V případě, že se vám kapacita zdá nedostatečná, nechte baterii nabít na požadovanou kapacitu a můžete vyrazit. Není nutné mít před každou jízdou baterii nabitou na 100%. Akumulátor můžete nabíjet v jakémkoliv stavu aniž by to mělo zásadní vliv na jeho životnost.

Před uskladněním je ideální akumulátor nabít na 100% a jet se projet aspoň pár km. Tím docílíme kapacity pod 100% a baterii můžeme uskladnit v suchém prostředí o pokojové teplotě. Na jaře opět zkontrolujeme stav kapacity, zdali je dostatečně pro jízdu, na kterou se chystáte.

Copyright fotografie vlastní:
Created by – www.freepik.com

Zpět na blog