Svoz – příklad – TEST

Objednávka svozu – E-pohon.cz

Objednání svozu – registrace

Před objednáním svozu doporučujeme přečtení informací v patičce. Při nesprávném zabalení nemusí být balík svezen.

Před objednáním svozu Vás prosíme o kontrolu zadaných dat potřebných pro provedení svozu. Data následně poskytujeme externí dopravní společnosti za účelem provedení svozu.

Objendání svozu slouží pro svoz standardních zásilek. Pro objednávku svozu nadrozměrné zásilky, či zásilky jiného než standardně povoleného druhu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

Vaše údaje

*V případě, že není číslo faktury, lze použít jméno zaměstnance pro povolení svozu, jakožto referenční číslo odsouhlasení svozu.

Adresa pro vyzvednutí*V případě, že nelze provést svoz v požadovaném termínu, budete kontaktován/a pro potvrzení možného termínu.

Jak zabalit zásilku?

Běžná přeprava balíků je zajištěna dopravními společnostmi GLS, DPD a PPL. Jedná se o systémovou balíkovou přepravu, kdy jsou všechny zásilky bez vyjímky tříděny automaticky pásovými dopravníky. U tohoto typu přepravy platí následující pravidla:

1. Balení do kartonových krabic (zásilka nepravidelného tvaru by se na dopravnících mohla zaseknout a poškodit tak nejen sebe).

2. Dostatečné množství výplňového materiálu (bublinková fólie, vzduchové polštářky, polystyren aj.).

3. Křehké zboží nezasílejte (tito dopravci nenabízí žádnou speciální službu pro křehké zásilky, všechny jsou tříděny bez rozdílu, proto nedoporučujeme zasílat křehké zboží, sklo a porcelán).

Zásilky musí být zabaleny tak, aby ustály:

1. Náraz odpovídající pádu z výšky 1 metru

2. Tlak úměrný pětinásobku vlastní hmotnosti

3. Vibrace způsobené pohybem na válečkových dopravnících

Jak na balení běžného balíku

1. Doporučujeme použít nové krabice z vícevrstvého kartonu

2. Použijte co nejvíce vnitřní výplně, a to alespoň 5 cm od stěn krabice.

3. Oblepte silnou páskou všechny spojované díly a klopy.

4. Zvažte a změřte zásilku. Případné váhové rozdíly vám můžeme doúčtovat.

5. Specifické zásilky, které nejde dát do krabice, obalte kartonem.

6. Odstraňte, nebo důkladně přelepte, všechny staré štítky a adresy na balíku.

7. Na balík napište adresu odesílatele a příjemce (pro případ stržení přepravního štítku).

8. Zkontrolujte, zda vámi vybraný přepravce vyžaduje tisk štítku. Řidič si nejčastěji štítek přiveze sám.

9. U zásilek mimo Evropský hospodářský prostor nalepte plastovou „košilku“ a přiložte potřebné dokumenty.

Máte potíže?

Jestliže máte potíže s vyplněním registrace svozu, neváhejte nás kontaktovat:

Tel.: +420 111 111 111
E-mail: info@e-pohon.cz.cz

Na telefonu jsme v pracovní dny (PO-PÁ) od 8:30 – 17:00

www.e-pohon.cz

Další informace

Přepravu pro nás zajišťuje externí dopravce. Bohužel nelze zaručit přesný čas a garantovat datum svozu. Časové okno pro svoz je většinou od 8:00 až do 17:00. Termín svozu se může změnit na základě vytíženosti, či jiné neočekávané události, vozidla svozové linky dopravce.

V případě porušení dohodnutých pravidel pro objednání svozu (např. nesprávným zabalením či nepředání zásilky v termínu svozu), mezi prodávajícím a kupujícím, je možné požadovat po kupujícím náhradu škody.

Jestliže kupující nemá odsouhlasen svoz pracovníkem, oprávněným k tomuto potvrzení, je možné registraci svozu zamítnout.

Cena svozu je sdělena kupujícímu pracovníkem, oprávněným k potvrzení svozu. Cena se může lišit na základě aktuálních cen přepravce.

Aplikace Objednání svozu – registrace slouží pro registraci svozu a jeho následné objednání ze strany obchodníka. Po úspěšně provedené registraci Vám bude zasláno na e-mail potvrzení o objednání svozu s obecnými informacemi dalšího postupu.

Aplikace je stále ve vývojové fázi. Děkujeme tudíž za pochopení v případě chyb, ke kterým může docházet v souvislosti s vyplněním formuláře a jeho následného odeslání.

moving to future fpo Copyright ©2022 E-pohon.cz. Všechna práva vyhrazena