Naše akumulátory a jak je poznat

Powered by e-pohon

Proč jsme se rozhodli vytvořit tento podrobný návod, podle kterého poznáte naše originální akumulátory akumulátory? Na neoficiálním trhu v ČR (inzertní servery) se totiž objevily podvodné a vyloženě nebezpečné Li-ion akumulátory, které jsou navíc “výrobcem“ někdy značeny a vydávány za naše produkty! Jak tedy poznáte náš Li-ion akumulátor?

ŠTÍTKY

Základním identifikačním prvkem každého našeho akumulátoru je identifikační výrobní štítek. Ten musí podle normy obsahovat název výrobce, typ článků a další technické údaje. Každý štítek také nese unikátní čárový kód s výrobním číslem. Podle něj lze u nás v systému dohledat kompletní historii akumulátoru, jako kdy a z jakých dílů byl vyroben atd. Pokud tedy máte pochybnost o pravosti akumulátoru, stačí nám zaslat jeho výrobní číslo k prověření.

Materiál výrobního štítku. Štítky jsou ze speciální plastové fólie a jsou tištěné. Žádné papírové štítky a už vůbec ne popsané rukou. Toto platí od ledna 2020 i pro všechny námi repasované akumulátory.

Dále na těle akumulátoru musí být štítek v češtině s bezpečnostními upozorněními ohledně Li-ion technologie. V našem případě vždy černý podklad a bílé písmo.

Záruční trhací štítky. Na všech akumulátorech, s výjimkou těch jen v plastovém zátavu (ty jsou určeny pro montáž do dalšího ochranného obalu), naleznete minimálně 1ks tohoto záručního štítku s bílým písmem a červeným podkladem. Sériové akumulátory v zátavu jsou z jednolité tuhé speciální PVC smršťovací fólie a kolem akumulátoru vždy můžete nahmatat pevný rámeček plastového rastru, ve kterém jsou osazeny jednotlivé články. Akumulátory bez rastrů nevyrábíme od roku 2016 a “izolované“ omotávkou z lepicí pásky jsme pochopitelně nevyráběli nikdy.

Štítek z broušeného hliníku 20x20mm s vtlačeným logem značky, “EVA BATTERY“ pod kterou akumulátory vyrábíme. Na všech našich akumulátorech, vyjma plastových, je najdete od února 2020. Tento štítek je dost drahý, takže nepředpokládáme, že by ho prozatím akumulátory podvodníků měly.

ČESKÝ NÁVOD

Akumulátor musí být dodán s českým návodem, kde najdete kromě popisu i prohlášení o shodě výrobce. Podle manuálu nicméně nepoznáte pravost akumulátoru, protože naše návody jsou volně ke stažení. Jeho absence u výrobku by nicméně měla vyvolat minimálně ostražitost a není od věci požádat prodejce o jeho dodatečné dodání.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ AKUMULÁTORU

Toto již není pro laika, který by z bezpečnostních důvodů neměl obal akumulátoru otevírat, ale spíše pro specializovaný servis elektro, kde by si zákazník nechal odborně akumulátor prohlédnout zevnitř.

ČLÁNKY JSOU OSAZENY V RASTRECH

Jak již bylo zmíněno, vyrábíme pouze akumulátory, kde jsou všechny články v rastrech z plastu. Setkat se můžete buď s rastry prefabrikovanými z ABS vstřikovaného plastu nebo z rastry tištěnými na 3D tiskárně z materiálu PET-G. Mezi články je tedy vždy nějaká mezera. Články nelepíme přímo na sebe, což má množství důvodů, o kterých zase jindy.

ČLÁNKY JSOU SVAŘOVANÉ BODOVÁNÍM Z NIKLOVÝCH NEBO PONIKLOVANÝCH PLECHŮ, PŘÍPADNĚ PÁSKŮ

Niklové plechy a pásky (rozměr 8×0,15mm) jsou vždy přivařeny bodovými sváry. Články nesmí být nikdy pájeny cínem. Výrobci článků je taková technologie spojování terminálů zakázaná kvůli teplotní degradaci a poškození článků. Navíc podvodní bastlíři neumí většinou ani pořádně pájet a nemají problém v akumulátoru nechat hromadu cínových kuliček, aby šli zkratu naproti.

POUZE ZNAČKOVÉ ČLÁNKY

V našich akumulátorech najdete vždy pouze značkové články od světových výrobců Panasonic/Sanyo, LG, Sony/Murata a Samsung. Vždy se musí také shodovat jejich typové označení s výrobním štítkem. Noname články pouze s číselným kódem na obalu svědčí s naprostou jistotou o podvrhu.

POUŽITÍ KOREKTNÍCH IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ A VODIČŮ

Naše články mají vždy zdvojenou izolaci PLUS pólu buď dodatečným izolačním kroužkem z trafopapíru nebo plastovou izolací integrovanou v rastru článků. Obecně uvnitř našich akumulátorů najdete pouze elektrikářské izolační materiály, jako zmíněný trafopapír, kaptonovou pásku, speciální pěnové pásky a cuprexit.

U podvodníků najdete izolací minimum nebo izolace naprosto nevyhovující, jako běžnou lepící pásku nebo dokonce nastříhaný karton z krabice. Stejně tak většinou titěrné, poddimenzované výstupní vodiče s taktéž nevhodnou izolací. Prostě správné materiály jsou drahé a je časově náročné je aplikovat. Proto je bastlíři nepoužívají.

PŘÍTOMNOST ELEKTRONICKÉHO BMS OBVODU!

U našich akumulátorů se můžete setkat s několika osvědčenými typy ochranného BMS tištěného obvodu. Všechny mají ale několik věcí společných. Jsou správně zapojeny včetně teplotního čidla a vždy obsahují kromě všech bezpečnostních ochran také tzv. balanční obvod.

U podvodných akumulátorů jsme se setkali s šokujícím faktem, že tam není BMS modul žádný (hlavně u repasí) nebo je tam přidaný nesprávně zapojený, asi jako nějaká atrapa. Absenci řídící elektroniky poznáte také lehce, když je třeba na obalu akumulátoru indikátor stavu nabití a tlačítko pro jeho zapínání, ale nic z toho není funkční a akumulátor je trvale zapnutý.

Dva důvody, proč musí správný Li-ion akumulátor obsahovat BMS (battery management systém):

  1. životnost – obvod řídí a omezuje celý proces nabíjení i vybíjení. Nedodržení napěťových a proudových mezí při používání, stejně jako absence balančních obvodů, mají zásadní vliv na rychlou degradaci článku, ztrátu kapacity a funkčnosti.
  2. bezpečnost – obvod obsahuje množství bezpečnostních proudových a napěťových ochran včetně ochrany zkratové a tepelné. Jejich nepřítomnost je zcela zásadní pro bezpečné užívání akumulátoru!
    Banální chyba pak může znamenat velké riziko. Například závada nebo záměna nabíječky. Omylem použijete 48V nabíječku na 36V akumulátor. Některé nabíječky vypadají totožně a rozdíl poznáte jen ze štítku. Každý článek je pak přebíjen napětím 5,46V namísto korektních 4,2V. U BMS obvodu by zareagovaly hned dvě ochrany. Primárně overvoltage ochrana a sekundárně tepelná ochrana na článcích. Najděte si na youtube, co udělá přebíjený Li-ion článek a pak si představte, že takový zfušovaný akumulátor necháte přes noc nabíjet v garáži, nad kterou spíte s rodinou…

PŘÍTOMNOST TAVNÉ POJISTKY NA VSTUPU I VÝSTUPU

Na výstupu z každého našeho akumulátoru naleznete ještě jako dodatečné jištění tavnou pojistku. Na nabíjecím vstupu je buď tavná pojistka nebo vratná gelová pojistka 5A. Slouží jako poslední instance, pokud by všechno elektronické jištěné selhalo.

Je opět šokující, že ani toto nejzákladnější jištění jsme u repasí a akumulátorů u sledovaného podvodníka nenašli! Články byly většinou prostě “natvrdo“ vyvedeny na vstup i na nabíjení bez jakéhokoliv jištění!

Zpět na blog