Co je to BMS?

Zkratka BMS označuje anglická slova Battery Management System. Volně do češtiny by se tato zkratka dala přeložit jako „řídící systém baterie“. Jelikož je zkratka BMS zažitá i v tuzemsku, přesný český název nemáme. Většinou o tomto systému však uslyšíte jako o „balancéru“, protože vyrovnává (balancuje) napětí jednotlivých článků na stejnou úroveň.

BMS hlídá každý článek a řídí nabíjení i vybíjení akumulátoru. To z důvodu, aby bylo dosaženo vysoké míry bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti. Konkrétně, aby při provozu akumulátoru nehrozil defekt některého z článků způsobený jeho úplným vybitím nebo naopak přebitím a aby bylo v praktickém provozu dosaženo ideálních poměrů a to jak při nabíjení, tak při vybíjení baterie. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nutné hlídat napětí, proud a teplotu každého článku zvlášť za každého okamžiku provozu, tedy při nabíjení stejně jako při vybíjení.

Li-Ion akumulátory jsou také náchylné na teplotní úniky, ke kterým může dojít díky několika chybám, jako je příliš rychlé nabití či vybití.

Proč každý článek zvlášť?

Každý článek je jiný a každý článek se chová odlišně. Pokud by BMS hlídala všechny články najednou, došlo by např. k přebíjení a snížení životnosti, především nejslabšího článku. Děje se to i u článků, které jsou ze stejné výrobní série. Některé články jsou tak v průběhu nabíjení nabité dříve a je třeba dopomoci těm slabším. Tomu se dá pomoci tranzistory částečným vybíjením do chvíle, než se napětí na všech článcích vyrovná. Pokud klesne napětí pod kritickou úroveň, naopak BMS celý akumulátor při vybíjení vypne. Nabíječka řeší pouze situaci, kdy energie proudí do baterie a hlídá, aby nabíjecí proud byl postupně snižován, až dojde ke stavu, kdy je na baterii dosahováno jejího maximálního (výrobcem stanoveného) napětí a žádný proud ji nenabíjí.

Nabíjení a vybíjení

Nabíjení a vybíjení akumulátoru řeší i ta nejjednodušší BMS, kdy hlídá napětí jednotlivých článků a brání zničení baterie nejen přebitím, ale i vyčerpáním spojeným s extrémním poklesem napětí. Většinou je taková BMS přednastavena hodnotami výrobcem.

Skutečný BMS by měl být nastavitelný a musí umět maximálně využít potenciálu každého článku, tj. při nabíjení i vybíjení. V ideálním případě BMS dává možnost zapisování provozních parametrů každého článku akumulátoru do databáze s možností jejich hodnocení. A tohle vše by mělo být k dispozici po celou dobu životnosti každého článku řízené baterie.

Na konec článku si dovoluji doplnit citaci názoru jednoho našeho VO partnera, který by nemohl být pravdivější:

Nikdy se z akumulátoru nesnažte dostat opravdové maximum. Některá levnější elektrokola nemají tento režim BMS nastaven precizně a tak může být tento poslední výlet také tím posledním.“

Zpět na blog